Sigmund Wolds stiftelse

Midler til vanskeligstilte barn og ungdom i Frøya.

Sigmund Wolds stiftelse ble opprettet av Sigmund Wold i og med hans testament 14. desember 2010.

I samsvar med testamentet er stiftelsens formål i vedtektene formulert slik:

 

«Stiftelsens formål skal være å tilgodese vanskeligstilte barn og ungdom i Frøya kommune.»

 

Advokat Anders Hoel er styreleder i stiftelsen. Alle som faller inn under formålet til stiftelsen er velkomne til å søke om midler. Søknadsfrist for å få midler fra stiftelsen er 15. mars hvert år.

Knud Andreas Rasmussens Legat

Legatet er opprettet den 22.03.1991 av Torleiv Rasmussen. Formålet ved legatet er i vedtektene formulert slik:

«Legatets formål er tre-delt og skal være:


 Å tilgodese naturvernformål i første rekke lokalt i Hedmark

 Å tilgodese firmaet K. A. Rasmussen AS, Hamar, eller ansatte i dette, til benyttelse i utdannelsesøyemed

 Å tilgodese direkte etterkommere etter Torleiv Rasmussen med hensyn til helse, utdannelse og av barmhjertighet.»

Advokat Hanne S. Dahl er styreleder i legatet. Alle som faller inn under formålet til legatet er velkomne til å søke om midler.

Langes Legat

Legatets formål er i vedtektene formulert slik:

«Å virke til beste for alderspensjonister og/eller bevegelseshemmede innenfor det geografiske område i Hamar kommune som tidligere utgjorde Vang kommune.»

Advokat Hanne S. Dahl er styreleder i legatet. Alle som faller inn under formålet til legatet er velkomne til å søke om midler. Søknadsfristen er 1. juni hvert år.