Advokatene

Hanne Sverdrup Dahl

Advokat

Hanne S. Dahl (f. 1971) var ferdig utdannet jurist i 1996 og fikk advokatbevilling i 2000. Hun arbeidet i Justisdepartementets lovavdeling i 1997-1999 og som dommerfullmektig ved Hedmarken tingrett i perioden 1999-2001. Hanne har vært ved kontoret siden 2002.

Siden 1. januar 2005 har hun drevet egen advokatvirksomhet i kontorfellesskapet. 

Hanne bistår både privatpersoner, virksomheter og offentlige klienter i en rekke ulike typer oppdrag. Hun har varemerke- og patentrett som spesialfag fra Universitetet. Hun arbeider innenfor ulike rettsområder med hovedtyngden innenfor skifte, barnerett, familie- og arverett, bistandsadvokat, arbeidsrett, avtalerett, forvaltningsrett, fast eiendoms rettsforhold og ulik forretningsjuridisk virksomhet. Hanne har i tillegg styreverv i virksomheter. Hanne kan kontaktes direkte via epost: hanne@advdahl.no

Anders Hoel

Advokat

Anders var ferdig utdannet i 1999 og fikk advokatbevilling i 2002. Han arbeidet i Justisdepartementets sivilavdeling i perioden 1999-2001. Anders har vært ved kontoret siden mars 2001, først som advokatfullmektig og i perioden 2003-2004 som ansatt advokat.

Siden 1. januar 2005 har han drevet egen advokatvirksomhet i kontorfellesskapet. 

Anders bistår både privatpersoner, virksomheter og offentlige klienter i en rekke forskjellige typer oppdrag. Han er også bostyrer i offentlige dødsboskifter. Hovedarbeidsområdene er arv- /dødsboskifter, saker etter avhendingslova, håndverkertjenesteloven og bustadoppføringslova, arbeidsrett, avtalerett, forvaltningsrett, fast eiendoms rettsforhold og forretningsjuridisk virksomhet. Han har tidligere undervist juridiske studenter i Oslo og har styrearbeid i virksomheter. Anders kan kontaktes direkte via epost: anders@advdahl.no

Tore Müller Famestad

Advokat

Advokat Famestad er født i 1959 og har bakgrunn som dommerfullmektig. Han har arbeidet som advokat siden 1990 i Nord-Norge, Elverum og på Hamar. I dag arbeider han i det vesentligste med følgende rettsområder:

Familierett , Barnerett , Konkurs- og insolvens, Strafferett og som Bistandsadvokat 

 

Advokat Famestad har bred erfaring innen en rekke juridiske felter. Han har også erfaring som forretningsfører og styremedlem i selskaper og er mye brukt som bostyrer i konkursboer. Han har lang erfaring som forsvarer i straffesaker og er oppnevnt som fast forsvarer ved Sør-Østerdal tingrett og Eidsivating lagmannsrett. Han er oppnevnt som fast bistandsadvokat ved Hedmarken tingrett. Tore kan kontaktes direkte via epost : tore@advdahl.no

Gro Enochsen

Advokat

Advokat Gro Enochsen er født i 1969. Hun er utdannet jurist ved Universitetet i Tromsø våren 1994. Hun har tidligere arbeidet som kontraktsjurist i Statskog og som saksbehandler i skatteetaten og hos fylkesmannen. Hun har vært advokat siden 2004. 

 

Advokat Enochsen arbeider i dag primært med barnevernrett som advokat for en rekke kommuner i Innlandet. Hun holder også kurs/seminarer innen barnevernrett. Hun kan kontaktes direkte via epost: gro@advdahl.no

Frode Aabak

Advokat

Frode Aabak er utdannet Can.jur. ved Universitetet i Oslo og har bred forvaltningserfaring fra sin bakgrunn som rådgiver i Utlendingsnemnda og i Kriminalomsorgen. Han har omfattende prosedyreerfaring for domstolene fra arbeidet som politiadvokat i Innlandet politidistrikt fra 2012 til 2019. Han har også erfaring som avhørsleder i tilrettelagte avhør ved Statens Barnehus. 

Frode Aabak arbeider med de fleste rettsområder, men i hovedsak med følgende rettsområder:

Strafferett, Bistandsadvokat, Barnevernrett, Arbeidsrett, Arv, Tvister etter kjøp og salg av fast eiendom. Frode kan kontaktes direkte via epost frode@advdahl.no - telefon: 47 17 48 71