Advokatene

Hanne Sverdrup Dahl

Advokat

Hanne S. Dahl (f. 1971) var ferdig utdannet jurist i 1996 og fikk advokatbevilling i 2000. Hun arbeidet i Justisdepartementets lovavdeling i 1997-1999 og som dommerfullmektig ved Hedmarken tingrett i perioden 1999-2001. Hanne har vært ved kontoret siden 2002.

Fra 1. januar 2005 har hun drevet egen advokatvirksomhet i kontorfellesskapet. 

Hanne bistår både privatpersoner, virksomheter og offentlige klienter i en rekke ulike typer oppdrag. Hun har varemerke- og patentrett som spesialfag fra Universitetet. Hun arbeider innenfor ulike rettsområder med hovedtyngden innenfor skifte, barnerett, familie- og arverett, bistandsadvokat, arbeidsrett, avtalerett, forvaltningsrett, fast eiendoms rettsforhold og ulik forretningsjuridisk virksomhet. Hanne har i tillegg styreverv i virksomheter.

Anders Hoel

Advokat

Anders var ferdig utdannet i 1999 og fikk advokatbevilling i 2002. Han arbeidet i Justisdepartementets sivilavdeling i perioden 1999-2001. Anders har vært ved kontoret siden mars 2001, først som advokatfullmektig og i perioden 2003-2004 som ansatt advokat.

Fra 1. januar 2005 har han drevet egen advokatvirksomhet i kontorfellesskapet. 

Anders bistår både privatpersoner, virksomheter og offentlige klienter i en rekke forskjellige typer oppdrag. Han er også bostyrer i offentlige dødsboskifter. Hovedarbeidsområdene er arv- /dødsboskifter, saker etter avhendingslova, håndverkertjenesteloven og bustadoppføringslova, arbeidsrett, avtalerett, forvaltningsrett, fast eiendoms rettsforhold og forretningsjuridisk virksomhet. Han har tidligere undervist juridiske studenter i Oslo og har styrearbeid i virksomheter.