Advokatene

Camilla Lie

Advokat

Camilla Lie ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 2002, og fikk advokatbevilling i 2005. Hun har arbeidserfaring som advokatfullmektig hos Ro Sommernes advokatfirma, dommerfullmektig ved tidl. Øvre Romerike tingrett, rådgiver/seniorrådgiver hos Sivilombudsmannen, påtalejurist ved Spesialenheten for politisaker og dommer ved Østre Innlandet tingrett.

 

Camilla Lie bistår private og offentlige klienter med rådgivning, tvisteløsning og prosedyre innen flere rettsområder, med hovedvekt på barne- og familierett, barnevern, alminnelig forvaltningsrett og fast eiendom. Erfaring fra påtalemyndigheten og domstolen har også gitt henne særlig kompetanse innen strafferett.

Camilla kan kontaktes direkte via epost Camilla@advdahl.no - telefon: 90 06 69 74

 

Hanne Sverdrup Dahl

Advokat

Hanne S. Dahl (f. 1971) var ferdig utdannet jurist i 1996 og fikk advokatbevilling i 2000. Hun arbeidet i Justisdepartementets lovavdeling i 1997-1999 og som dommerfullmektig ved Hedmarken tingrett i perioden 1999-2001. Hanne har vært ved kontoret siden 2002.

Siden 1. januar 2005 har hun drevet egen advokatvirksomhet i kontorfellesskapet. 

Hanne bistår både privatpersoner, virksomheter og offentlige klienter i en rekke ulike typer oppdrag. Hun har varemerke- og patentrett som spesialfag fra Universitetet. Hun arbeider innenfor ulike rettsområder med hovedtyngden innenfor skifte, barnerett, familie- og arverett, bistandsadvokat, arbeidsrett, avtalerett, forvaltningsrett, fast eiendoms rettsforhold og ulik forretningsjuridisk virksomhet. Hanne har i tillegg styreverv i virksomheter. Hanne kan kontaktes direkte via epost: hanne@advdahl.no

Anders Hoel

Advokat

Anders var ferdig utdannet i 1999 og fikk advokatbevilling i 2002. Han arbeidet i Justisdepartementets sivilavdeling i perioden 1999-2001. Anders har vært ved kontoret siden mars 2001, først som advokatfullmektig og i perioden 2003-2004 som ansatt advokat.

Siden 1. januar 2005 har han drevet egen advokatvirksomhet i kontorfellesskapet. 

Anders bistår både privatpersoner, virksomheter og offentlige klienter i en rekke forskjellige typer oppdrag. Han er også bostyrer i offentlige dødsboskifter. Hovedarbeidsområdene er arv- /dødsboskifter, saker etter avhendingslova, håndverkertjenesteloven og bustadoppføringslova, arbeidsrett, avtalerett, forvaltningsrett, fast eiendoms rettsforhold og forretningsjuridisk virksomhet. Han har tidligere undervist juridiske studenter i Oslo og har styrearbeid i virksomheter. Anders kan kontaktes direkte via epost: anders@advdahl.no

Tore Müller Famestad

Advokat

Advokat Famestad er født i 1959 og har bakgrunn som dommerfullmektig. Han har arbeidet som advokat siden 1990 i Nord-Norge, Elverum og på Hamar. I dag arbeider han i det vesentligste med følgende rettsområder:

Familierett , Barnerett , Konkurs- og insolvens, Strafferett og som Bistandsadvokat 

 

Advokat Famestad har bred erfaring innen en rekke juridiske felter. Han har også erfaring som forretningsfører og styremedlem i selskaper og er mye brukt som bostyrer i konkursboer. Han har lang erfaring som forsvarer i straffesaker og er oppnevnt som fast forsvarer ved Sør-Østerdal tingrett og Eidsivating lagmannsrett. Han er oppnevnt som fast bistandsadvokat ved Hedmarken tingrett. Tore kan kontaktes direkte via epost : tore@advdahl.no

Gro Enochsen

Advokat

Advokat Gro Enochsen er født i 1969. Hun er utdannet jurist ved Universitetet i Tromsø våren 1994. Hun har tidligere arbeidet som kontraktsjurist i Statskog og som saksbehandler i skatteetaten og hos fylkesmannen. Hun har vært advokat siden 2004. 

 

Advokat Enochsen arbeider i dag primært med barnevernrett som advokat for en rekke kommuner i Innlandet. Hun holder også kurs/seminarer innen barnevernrett. Hun kan kontaktes direkte via epost: gro@advdahl.no

Frode Aabak

Advokat

Frode Aabak er utdannet Can.jur. ved Universitetet i Oslo og har bred forvaltningserfaring fra sin bakgrunn som rådgiver i Utlendingsnemnda og i Kriminalomsorgen. Han har omfattende prosedyreerfaring for domstolene fra arbeidet som politiadvokat i Innlandet politidistrikt fra 2012 til 2019. Han har også erfaring som avhørsleder i tilrettelagte avhør ved Statens Barnehus. Advokat Aabak er fast forsvarer for Østre Innlandet tingrett og Eidsivating lagmannsrett. 

Frode Aabak arbeider med de fleste rettsområder, men i hovedsak med følgende rettsområder:

Strafferett, Bistandsadvokat, Barnevernrett, Arbeidsrett, Arv, Tvister etter kjøp og salg av fast eiendom. Frode kan kontaktes direkte via epost frode@advdahl.no - telefon: 47 17 48 71