Om Stiftelsen


Sigmund Wolds stiftelse ble opprettet av Sigmund Wold i og med hans testament 14. desember 2010.

 

Sigmund Wold ble født 16. september 1941 i Frøya kommune i Sør-Trøndelag. Han vokste opp på Sauøya sammen med mor, far og fire søsken. Sauøya er en liten øy i havgapet utenfor Frøya. Familien livnærte seg ved fiske. Da Sigmund ble voksen flyttet han til Oslo. Han var bosatt på Østlandet hele livet, de siste årene i Løten kommune i Hedmark. Sigmund Wold gikk bort 14. mars 2013, 71 år gammel.

 

I 2010 vant Sigmund Wold en stor pengesum i lykkespill. Kort tid etter skrev han testament hvor han besluttet at hoveddelen av denne formuen skulle tilfalle en stiftelse til beste for vanskeligstilte barn og unge i kommunen hvor han vokste opp, Frøya.

 

Stiftelsen har fått navnet Sigmund Wolds stiftelse. I samsvar med testamentet er stiftelsens formål i vedtektene formulert slik:

 

«Stiftelsens formål skal være å tilgodese vanskeligstilte barn og ungdom i Frøya kommune»

 

Sigmund Wolds stiftelse ble formelt vedtatt opprettet 28. november 2013. Opprettelsen ble registrert i Stiftelsesregisteret 8. januar 2014. Stiftelsen ledes av et styre på tre personer bestående av Ragnhild Ervik, Anders Minaberg og Anders Hoel (leder).

 

Alle som faller inn under formålet til stiftelsen er velkomne til å søke om midler. Søknadsfrist for å få midler fra stiftelsen er 15. mars hvert år. Søknadsskjema og informasjon som søknadsprosessen finner du her.


 

Har du spørsmål kan du ta kontakt med Anders Hoel på telefon 62 51 74 00 eller e-post advokatene@advdahl.no.